Ιούλιος 2005

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2007
Ιούλιος 2005 : Διαμαρτυρία με διανομή εντύπων στα αυτοκίνητα για το container της ντροπής ως χώρο κράτησης προσφύγων.