Σκοπός

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2006

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες  Χίου  μετράει σχεδόν 5 χρόνια ύπαρξης (2001). Έχουμε τη νομική μορφή της Ένωσης Προσώπων που επιδιώκουν κοινούς στόχους (όπως αναγνωρίζεται στο αρ. 107 Α.Κ.).  Οι συναντήσεις μας είναι εβδομαδιαίες και ανοιχτές σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τα ζητήματα των προσφύγων και μεταναστών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία.  Δραστηριοποιούμαστε στα θέματα των προσφύγων με αφορμή όσους ανθρώπους φθάνουν στο νησί μας με πρωταρχικούς στόχους: