Βίντεο για τους χώρους κράτησης στη Χίο

Εκτύπωση
Το παρακάτω βίντεο κάνει μια ιστορική αναδρομή στους χώρους και τις συνθήκες κράτησης στη Χίο.