Ομιλία- συζήτηση με τον ιστορικό Μιχάλη Βαρλά

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

"Η προσφυγιά ως προσωρινή και διαρκής ταυτότητα"

Ο Μιχάλης Βαρλάς είναι ιστορικός ερευνητής υπεύθυνος του τομέα Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Το τμήμα Γενεαλογίας έχει αναλάβει να διαφυλάξει για τις επόμενες γενιές Ελλήνων τις προσωπικές και οικογενειακές μνήμες του Ελληνισμού (http://www.genealogies.gr/). 

Έχει γράψει το βιβλίο "Πέρα από την Καταστροφή: Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου" εκδόσεις ΙΜΕ.