ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΧΑΜΑΡΜΠΕΡΓΚ

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης κος Τόμας Χάμαρμπεργκ, δημοσίευσε στις 13 Απριλίου 2010 τις τρεις επιστολές που έστειλε στις Ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και την Υφυπουργό Εσωτερικών για τα θέματα προστασίας προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

Οι επιστολές ακολούθησαν της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Επίτροπος τον Φεβρουάριο του 2010 στη χώρα μας και επικεντρώνονται κυρίως στο θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και ιδιαίτερα των αιτούντων άσυλο, στα ασυνόδευτα παιδιά (συμπεριλαμβάνοντας και αυτά που ζητούν άσυλο) και στην κατάσταση των πληθυσμών Ρομά και ανιθαγενών που ζουν στην Ελλάδα.
Στην επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο Επίτροπος καλωσορίζει την πρόθεση της κυβέρνησης για τις επικείμενες αλλαγές στο σύστημα ασύλου, επισημαίνει ωστόσο ότι επί του παρόντος η κατάσταση που αφορά τις πολιτικές και πρακτικές ασύλου έχει επιδεινωθεί σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένες αναφορές γίνονται, μεταξύ άλλων, στις αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, τους κινδύνους για επιστροφές και απελάσεις αιτούντων άσυλο, και τις συνήθεις πρακτικές κράτησής τους συχνά χωρίς τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες νομικής συνδρομής και διερμηνέων. Στις εισηγήσεις του προς τον Υπουργό Προστασίας προτείνει την συνδρομή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη διαχείριση του νεοσύστατου συστήματος και υπηρεσιών ασύλου αλλά και την προτεραιοποίηση της παροχής επαρκών συνθηκών υποδοχής, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες περιπτώσεις.
Τις επιστολές μπορείτε να διαβάσετε στις παρακάτω διευθύνσεις:
- Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlo
bGet&InstranetImage=1538107&SecMode=1&DocId=1565168&Usage=2

- Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlo
bGet&InstranetImage=1538143&SecMode=1&DocId=1565188&Usage=2

- Επιστολή προς την Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1538071&SecMode=1&DocId=1562772&Usage=2
Copyright © 2005 - 2022 lathra.
Monday the 28th. Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Templates. ΛΑΘΡΑ; Επιτροπή αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου www.lathra.gr