Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 25 Απριλίου 2010
Αθήνα, 22 Απριλίου 2010

AIGreeceLogo


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

Η απεργία πείνας των μεταναστών στη Σάμο φέρνει στην επιφάνεια χρόνια προβλήματα εφαρμογής των δικαιωμάτων
των παράτυπων μεταναστών
Με αφορμή την πρόσφατη απεργία πείνας των μεταναστών στο Κέντρο Κράτησης Σάμου, η οποία έληξε την περασμένη εβδομάδα, η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει έκκληση στις ελληνικές αρχές να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των μεταναστών και να εξασφαλίσουν την αξιοπρέπεια όλων των αιτούντων άσυλο.

Η διαμαρτυρία και οι καταγγελίες των μεταναστών αφορούσαν χρόνια προβλήματα, όπως το ότι δεν αναγνωρίζεται η δήλωση της εθνικότητας και της ηλικίας τους, καλούνται να υπογράφουν χαρτιά σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν και οι απελάσεις δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σωστές διαδικασίες. Η Διεθνής Αμνηστία έχει λάβει καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες μετανάστες προς απέλαση που μεταφέρθηκαν από τη Σάμο σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δεν ενημερώθηκαν ούτε για το σκοπό, ούτε για τον προορισμό της μεταφοράς τους.

«Η κατάσταση που αναδείχθηκε ξανά από την απεργία πείνας των μεταναστών στη Σάμο είναι, δυστυχώς, χρόνια και οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων ιδίως των παράτυπων μεταναστών, που είναι θεσμικά και πρακτικά πιο ευάλωτοι σε αυτές. Δεν μπορεί να υπάρξει πλέον καμία δικαιολογία για τη συνέχιση τέτοιων απαράδεκτων πρακτικών. Απαιτείται εξανθρωπισμός του συστήματος και πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των μεταναστών, καθώς η Ελλάδα παραβιάζει εξακολουθητικά όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Είναι απαραίτητη η συνολική θεσμική και πρακτική αναμόρφωση του καθεστώτος σύλληψης και κράτησης ή διαμονής των παράτυπων μεταναστών, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, προς την κατεύθυνση της ανθρώπινης μεταχείρισης και της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους», δήλωσε ο Σπύρος Απέργης, διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία:

•    Η κράτηση των μεταναστών περιορίζει την προσωπική ελευθερία και την ελευθερία μετακίνησής τους και πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση και αναλογικά, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές συνθήκες και προστατεύοντάς τους από τις διακρίσεις. Πρέπει, επίσης, να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για τη διαμονή των μεταναστών, όπως η δυνατότητα διαμονής σε ανοιχτά και ημι-ανοιχτά κέντρα υποδοχής με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, διοικητική μέριμνα και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.

•    Η δυνατότητα πρόσβασης ΜΚΟ και άλλων συλλογικοτήτων στα κέντρα είναι απαραίτητη, ειδικά όταν οι αρμόδιες αρχές αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν την παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών.  
•    Οι διαδικασίες απέλασης πρέπει να σύμφωνες με τις διαδικασίες που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και να εξασφαλίζουν ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά και προστατεύονται. Ο μετανάστες προς απέλαση πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν ατομικά την απόφαση απέλασης, έχοντας πρόσβαση σε μεταφραστή και νομική βοήθεια, όπως και δικαστική, ιδανικά, επανεξέταση του αιτήματός τους. Επιπροσθέτως, συχνά υπάρχουν πρακτικά ή νομικά κωλύματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις περιπτώσεις απέλασης, όπως το γεγονός ότι ο μετανάστης μπορεί να αντιμετωπίζει κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων του, κατά την επιστροφή του, ή μπορεί να είναι ανιθαγενής ή μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω της έλλειψης συνεργασίας με τη χώρα προέλευσης ή τις χώρες που πρέπει να διασχίσει.  

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει αμέσως στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση ασύλου και να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και το απαραίτητο εκπαιδευμένο προσωπικό για την σωστή λειτουργία του συστήματος ασύλου.

Καλεί, επίσης, την ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει και να επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα όλων των Εργαζομένων Μεταναστών, η οποία ενοποιεί όλα τα διεθνή πρότυπα για εργαζόμενους μετανάστες και μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών χωρίς χαρτιά. Η Σύμβαση διασφαλίζει την προστασία τους από διακρίσεις, την ελευθερία μετακίνησης και κατοικίας, ελευθερία από την κράτηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και στην εργασία.


Πληροφορίες για τους συντάκτες:
Γραφείο Τύπου και Προβολής

 

Copyright © 2005 - 2022 lathra.
Wednesday the 30th. Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Templates. ΛΑΘΡΑ; Επιτροπή αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου www.lathra.gr