Ανακοινώσεις - Ειδήσεις

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010
Είκοσι μη κυβερνητικές οργανώσεις υπέγραψαν κοινό κείμενο με αίτημα την ελεύθερη πρόσβαση στα νέα κέντρα που θα δημιουργηθούν για την υποδοχή/καταγραφή των προσφύγων και μεταναστών. Το κείμενο αυτό επιδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία προκειμένου να ανακοινωθεί στη  συνάντηση της αρμόδιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων που έγινε την Δευτέρα 22/2/2010.  Η επιτροπή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Χίου έλαβε την παραπάνω πρωτοβουλία, θεωρώντας το θέμα της πρόσβασης των ομάδων, συλλογικοτήτων και ΜΚΟ εν γένει, ως μείζον δικαίωμα των προσφύγων/μεταναστών και ταυτόχρονα  ως αναγκαιότητα για την ανάμειξη της τοπικής κοινωνίας στα κέντρα αυτά προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αποκλεισμού, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Το κείμενο ακολουθεί ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ  (ΜΚΟ) ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ SCREENING Τα τελευταία χρόνια είμαστε όλοι μάρτυρες της μαζικής μετακίνησης προσφύγων και μεταναστών που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή. Πιστεύουμε ότι με δεδομένη την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται, χρίζουν βοήθειας και υποστήριξης από όλους μας.Οι ομάδες που  δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια τόσο στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη όσο και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχουν παράγει σημαντικό έργο στην νομική συνδρομή και αρωγή των προσφύγων και μεταναστών, την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους.  Μέχρι σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο και οι τοπικές Αστυνομικές Δ/νσεις  με διάφορα προσχήματα απαγορεύουν συστηματικά  την πρόσβαση των μελών των τοπικών ομάδων αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στα κέντρα κράτησης  (όπως στη Χίο, την Μυτιλήνη, την Κρήτη)  παρά το γεγονός ότι  έχουν αποδείξει εμπράκτως πως  μπορούν να προσφέρουν σε εθελοντική βάση:

Η θετική συμβολή των τοπικών ομάδων στην βελτίωση των συνθηκών κράτησης έχει αναγνωρισθεί τόσο σε τοπικό επίπεδο  όσο και ευρύτερα ενώ η παρουσία τους στα κέντρα κράτησης μέχρι σήμερα μόνον θετικά αντιμετωπίστηκε από τους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες.Το αίτημα των ομάδων για ελεύθερη πρόσβαση στα κέντρα κράτησης προσφύγων είναι σύμφωνη με τις επιταγές της Κοινωνίας των Πολιτών και το Νόμο, ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω :·         Γνωμοδοτήσεις του Συνήγορου του Πολίτη (Συνήγορος του Πολίτη αρ. πρωτ. 12393.02.2.1 &11895/02/2.1 & 16822/02/2.1)·         Εγκύκλιο Νασιάκου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (αριθμό πρωτοκόλλου 4803/22/44).·         Θέσεις τις Ύπατης Αρμοστείας τους ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα·         Σωφρονιστικό Κώδικα (αρ. 21 αρ. αποφ. 58819/7.4.2003 (ΦΕΚ 463) και Σωφρονιστικός κώδικας (αρ. 5)·         Την υπό στοιχεία CM/Rec(2007)14  σύσταση της Επιτροπής Υπουργών (Συμβούλιο της Ευρώπης) για το νομικό καθεστώς των ΜΚΟ Πιστεύουμε ότι η εν γένει απαγόρευση εισόδου μελών των ομάδων, συλλογικοτήτων, εν γένει ΜΚΟ και φορέων της ΚτΠ  στα νέα κέντρα screening θα είναι αρνητική για τους πρόσφυγες / μετανάστες  ενώ η τυχόν αρμοδιότητα του εκάστοτε Διοικητή τους να κρίνει την πρόσβαση αυτή, θέτει εκ νέου σε συνθήκες εγκλεισμού/κράτησης τους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες, τους απομονώνει από την  κοινωνία που οφείλει να είναι αρωγός στη νέα αυτή προσπάθεια και στερεί ουσιαστικά από τις ομάδες το δικαίωμα παρουσίας τους εκεί. Εκφράζουμε την  ανησυχία μας για την εξέλιξη αυτή που ως φαίνεται δρομολογείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διότι η πρακτική αυτή αποστερεί από τους πρόσφυγες/μετανάστες το δικαίωμα επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία.   Με δεδομένη την εξαγγελία δημιουργίας ΑΝΟΙΧΤΩΝ κέντρων (screening centers) ιδιαίτερα στα συνοριακά σημεία, θεωρούμε ότι η πρόσβαση των ομάδων, συλλογικοτήτων  εν γένει ΜΚΟ και φορέων της ΚτΠ είναι εκ των ων ουκ άνευ για την πραγμάτωση τους και σε κάθε περίπτωση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των προσφύγων/μεταναστών.Καλούμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τους Βουλευτές, την Δ/νση Αλλοδαπών, τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,  και τις κατά τόπο Αστυνομικές Δ/νσεις και οποιονδήποτε υπεύθυνο εν γένει, να μεριμνήσουν ώστε να επιτραπεί εξ αρχής η πρόσβαση των μελών των ομάδων, συλλογικοτήτων, εν γένει ΜΚΟ  και φορέων της ΚτΠ στα screening centers που πρόκειται να δημιουργηθούν, και η έμπρακτη συμμετοχή των πολιτών σε ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που  αφορούν την κοινωνία μας : την αρωγή στους πρόσφυγες και μετανάστες.